Defintief Energielabel
Sinds 1 januari 2015 heeft elke particuliere woningeigenaar in Nederland een voorlopig Energielabel toegestuurd gekregen vanuit de overheid. Dit indicatieve Energielabel is gebaseerd op enkel standaard kenmerken van de bestaande woning zoals het bouwjaar, woningtype, glas etc.. De woningbezitter is echter verplicht om voor transactiemomenten (bijv. verhuur of verkoop) het voorlopige Energielabel om te zetten naar een definitief Energielabel. Dit definitief maken kan via een speciale web applicatie www.energielabelvoorwoningen.nl. Na inlogging met uw DigiD kunt u uw woningeigenschappen inzien en desgewenst aanpassen naar de feitelijke situatie. Daarna dient u een ‘erkend deskundige’ inschakelen.

HR bouwKONsult is ook opgenomen in deze database als erkend deskundige. Wij controleren de informatie die u aan uw online dossier hebt toegevoegd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld foto's, facturen van verbouwingen en investeringen, rapporten en aankoopdocumenten. Op basis van deze gegevens kunnen wij het Definitieve Energielabel vaststellen en afmelden. U krijgt vervolgens het Definitieve Energielabel digitaal toegestuurd.

Definitieve Energielabel verplicht bij elke transactie

Zonder dit Definitieve Energielabel is een woningtransacties formeel niet mogelijk. Zodra het Kadaster bij verkoop de transactie bevestigt, wordt het woningdossier van het Energielabel aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Toegang tot het dossier krijgt de woningeigenaar via diens DigiD. Daarmee is de privacy van de gegevens gewaarborgd. Op de aanwezigheid van het Definitieve Energielabel wordt ook gecontroleerd door de Inspectiedienst. Geen Definitief Energielabel kan leiden tot een boete (van €. 405,= bij woningen,tot > € 20.000,= bij utiliteitspanden).Waarna u alsnog aan uw labelverplichting dient te voldoen.

Energielabel via de gedetailleerde methodiek

Bent u niet in de mogelijkheid om via de webapplicatie het Energielabel om te zetten. Dan kunt u ook een papierenversie aanvragen via de helpdesk van de RVO (overheid). Dit is in enkele gevallen zeer omslachtig en tijdrovend.

HR bouwKONsult kan u in deze ook geheel ontzorgen.  Middels een speciaal softwareprogramma (EPA-W) voeren wij uw woning geheel in, na een gedetailleerde visuele opname van de woning. Hierna ontvangt u ook het officiële energielabel welke tevens is gekoppeld aan de Energie Index (EI). Deze werkwijze is ook toepasbaar voor commerciële verhuurders, woningbouwverenigingen en -coörperaties.

Aanvullend op deze gedetailleerde methodiek kunnen wij u ook een op maat gemaakt EPA-W Maatwerkadvies uitbrengen. Hierin is specifiek voor uw woon- en leefsituatie gekeken naar welke energiebesparende maatregels voor u het beste zijn. Wat de investeringskosten zijn en wat u dit per jaar aan energiebesparingen oplevert.

meer over Energielabeling woningen en utiliteitspanden leest u hier ...

energielabel

Voor vragen neem contact op met dhr. G. (Gilbert) Leemhuis van HR bouwKONsult

uw Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw en EPA-W + EPA-U Maatwerkadviseur.

tel: 0546 - 55 99 25  of mail g.leemhuis@hrbouwkonsult.nl