Calculaties op elk niveau

Wij calculeren of maken ramingen van grote bouwprojecten tot een kleinschalige verbouwing van een woonhuis. 

Inschrijfbegroting:

Bij HR bouwKONsult wordt de begroting gecalculeerd conform  Stabu normering of desgewenst volgens NL-SfB elementenbegroting. Ook helpen wij u bij het opvragen, spiegelen en verwerken van offertes door onderaannemers. De inschrijfbegroting word aangepast aan uw eigen jaarcontracten en prijsafspraken. De begroting wordt word scherp genormeerd op basis van de huidige markt, en u kunt hier uw eigen aanpassingen in maken / laten maken. Bouwplaatskosten worden op verzoek ook door ons opgesteld en meegenomen

Ramingen

Wij kunnen u helpen met het opstellen van de bouwkostenramingen op verschillende vlakken:

  • Raming gebaseerd op kengetallen
  • Bouwdelenraming
  • Elementenraming
  • Elementenbegroting

Hoeveelhedenstaat:

HR bouwKONsult kan u ook helpen bij het uitrekken van de hoeveelheden voor bijvoorbeeld uw eigen begroting of uw eigen calculatoren ontlasten door een gedeelte van een project door ons te laten calculeren.

Meer-en minderwerk

Traceren, opstellen, onderbouwen en totaliseren van wijzigingen tussen de uitvoering- /contractstukken en de inschrijfgegevens. Vaak is de calculatie de basis voor de verrekeningen van meer- en/of minderwerk.

Contact Ondernemers

Wij kunnen voor een project de complete afhandeling met de Onderaannemers voor uw overnemen, kijken welke onderdelen aangevraagd dienen te worden, de aanvragen zelf versturen, de onderaannemers te woord staan bij vragen, en het daadwerkelijke nakijken en verwerken van de binnengekomen offertes.